خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

 پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس   هدف پرسشنامه  :بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات پرسشنامه، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 5   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »