خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

 پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس هدف پرسشنامه  :بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات پرسشنامه، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس دارای ۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »