خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان هدف: بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان دارای ۲۱ است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »