خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

 پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان هدف : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر استمرار کسب و کار در طول دوره بازسازی ساختمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از عوامل زیر در طول دوره بازسازی ساختمان با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »