خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

 پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان   هدف : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر استمرار کسب و کار در طول دوره بازسازی ساختمان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از عوامل زیر در طول دوره بازسازی ساختمان با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »