خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع   هدف: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع.   نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی هدف: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های سازمانی مربوط به بازاریابی. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات در هر یک از موارد زیر را تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی دارای …

ادامه مطلب »