خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای

پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای   هدف پرسشنامه : بررسی استراتژی هایی برای شکستن سقف شیشه ای.   نحوه تکمیل : استراتژی های سیزده گانه زیر را که ممکن است جهت شکستن سقف شیشه ای استفاده شوند، مطالعه کنید. سپس هر استراتژی را به لحاظ اهمیتی که در ارتقاء یک زن به جایگاه مدیریت ارشد دارد، رتبه بندی کنید. استراتژی ها را از 1 (بیشترین اهمیت) تا 13 (کمترین اهمیت) …

ادامه مطلب »