خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان     هدف: انجمن‌های آموزش حرفه‌ای برای ایجاد استانداردهایی را بر اساس معیارهای فدراسیون آمریکایی شورای ملی معلمان ایجاد نموده است تا شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان را مورد ارزیابی قرار دهد.   نحوه تکمیل: هر کدام از این استانداردها بیانگر انتظارات برای دانش و مهارت ارزیابی معلم است که یک معلم باید آنها را دارا باشد، به‌طوریکه بتواند درهفت حوزه‌ای …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش‌آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش‌آموزان   هدف: انجمن‌های آموزش حرفه‌ای در سال ۱۹۸۷میلادی برای ایجاد استانداردهایی جهت ارزیابی شایستگی معلمان بر اساس معیارهای فدراسیون آمریکایی شورای ملی معلمان بوجود آمد تا فواید بالقوه آموزشی ناشی از ارزیابی دانش‌آموزان کاملاً تشخیص داده شود. این کمیته که جهت این پروژه منصوب شده بود، کارش را در سال ۱۹۹۰ با تجدید‌نظرهایی در پیش‌نویس‌های قبلی توسط اعضای سنجش، تعلیم، آماده‌سازی معلمان و …

ادامه مطلب »