خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرصت های سازمان

پرسشنامه  فرصت های سازمان  هدف: ازیابی نقاط فرصت های سازمانی. نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : این پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) را بررسی میکند.سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »