خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی وتحلیل مدیریت عملکردسازمان‌ ها

 پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها    هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (۲۰۰۴)  طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (۲۰۰۴)، …

ادامه مطلب »