خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۲)

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۲)   هدف: ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی افراد   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی دارای  ۲۲ سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)

پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی (۱)  هدف پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی: ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی در سازمان. نحوه تکمیل این پرسشنامه: میزان وجود هر یک از مهارت‌های زیر را در سازمان مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی دارای  ۱۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »