خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

 پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید     هدف: بررسی مهوم چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 29 نوع فایل : …

ادامه مطلب »