خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی هدف پرسشنامه :ارزیابی فرهنگ سازمانی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »