خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان   هدف : بررسی عملکرد ممیزان و تعهد آنها به استقلال عمل   نحوه تکمیل : پرسشنامه زیر از سه بخش اصلی تشکیل شده است. نظر خود را درباره موارد مطرح شده در هر بخش با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »