خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزش های کاری

 پرسشنامه ارزش های کاری   هدف پرسشنامه : سنجش اهمیت ارزش های مرتبط با کار.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده است.   تعداد سوالات:  27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »