خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزش های شخصی

پرسشنامه ارزش های شخصی   هدف پرسشنامه : تعیین ارزش هایی که برای هر فرد بیشترین اهمیت را دارند.   نحوه تکمیل : : در پرسشنامه زیر، 16 جمله بیان شده است. با توجه به مقیاس زیر 0 (مهم نمی‌باشد) تا 100 (بسیار مهم می‌باشد)، اهمیت هر کدام از جملات را مشخص کنید. مهم نمی‌باشد    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    بسیار مهم می‌باشد   توضیحات : سوالات …

ادامه مطلب »