خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارزش درک شده خرید

 پرسشنامه ارزش درک شده خرید   هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده از خرید   نحوه تکمیل : موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »