خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارتباطات

پرسشنامه ارتباطات   هدف پرسشنامه :بررسی نگرش افراد در زمین برقراری ارتباطات.   نحوه تکمیل : مشخص کنید کدامیک از جملات زیر صحیح و کدامیک غلط هستند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »