خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

 پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر هدف پرسشنامه  : بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر …

ادامه مطلب »