خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر

 پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر   هدف پرسشنامه  : بررسی و تعیین میزان تمایل و گرایش سازمان به ارائه خدماتی با خطای صفر.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : …

ادامه مطلب »