خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ادراک مشتریان …

ادامه مطلب »