خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار

پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار   هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات زنان از مسائل مربوط به جنسیت در محل کار.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را درباره فعالیت زنان بیان کنید.   توضیحات :   سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  20   …

ادامه مطلب »