خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک

پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک   هدف پرسشنامه  : بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک، موانع اجرا، اولویت ها و مزایای حاصل از آن.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در زمینه دولت الکترونیک مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 88   …

ادامه مطلب »