خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای هدف:بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای. نحوه تکمیل: میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای را با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »