خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی

 پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان اثربخشی نظام چرخش شغلی در سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، نظر خود را درباره اثربخشی نظام چرخش شغلی در سازمان بیان کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »