خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان

 پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان هدف: ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  32 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی …

ادامه مطلب »