خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: بررسی اثربخشی مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش دارای  ۴۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »