خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (2)

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی    هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15   نوع فایل : Word 2007   کاربرد : پایان نامه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی (1)

 پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی   هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات : 15   نوع فایل : Word 2007   کاربرد : پایان نامه های …

ادامه مطلب »