خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی اثربخشی سیستم های بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی دارای ۶ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. امتیازدهی و تفسیرنتایج پرسشنامه …

ادامه مطلب »