خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت   هدف: بررسی میزان اثربخشی در استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت به صورت ۵ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت دارای ۲۶ سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »