خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

 پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد   هدف پرسشنامه : بررسی اثربخش ارزیابی عملکرد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

 پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد   هدف پرسشنامه : بررسی اثربخش ارزیابی عملکرد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »