خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

پرسشنامه ابعاد پیچیدگی   هدف : بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 10 ، نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »