خانه / آرشیو

آرشیو

 پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام

 پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام هدف : بررسی ابعاد سیستم های به هنگام نحوه تکمیل : در پرسشنامه زیر، ابعاد مختلف سیستم به هنگام (JIT) ارائه شده است. میزان توجه به هر یک از این ابعاد را در سازمان خود مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه ابعاد سیستم های …

ادامه مطلب »