خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

 پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید هدف پرسشنامه  : هدف از این پرسشنامه، ارزیابی ابعاد مختلف دانش بازار در زمان توسعه کالاهای جدید می‌باشد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره برنامه توسعه کالای جدید با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »