خانه / آرشیو

آرشیو

آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک

پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک   هدف پرسشنامه : بررسی رفتارها در زمینه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   …

ادامه مطلب »