خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه آموزش روابط انسانی

پرسشنامه آموزش روابط انسانی   هدف پرسشنامه : بررسی مفروضاتی درباره «گروه های رشد شخصی» و مشارکت کنندگان در آموزش روابط انسانی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه دقیق هر جمله، اگر به نظر شما صحیح است، در کنار آن T و اگر نادرست است، F قرار دهید.   توضیحات :   سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »