خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خودارزیابی سازمانی

 پرسشنامه خودارزیابی سازمانی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، به ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف می پردازد.   نحوه تکمیل : با مطالعه هر بخش از پرسشنامه، گزینه‌ای که به بهترین شکل نشان دهنده عملکرد سازمان شما می‌باشد را مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  9  نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های مدیریت نگرش کارکنان

 پرسشنامه مهارت‌های مدیریت نگرش کارکنان هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، به بررسی مهارت‌ها در زمین مدیریت نگرش کارکنان می پردازد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عزت نفس (2)

پرسشنامه عزت نفس هدف پرسشنامه : بررسی عزّت نفس در افراد.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف زیر، نظر خود را در مورد هر کدام از سؤالات بیان کنید. 0: در بیشتر اوقات        1: گاهی اوقات        2: بسیار کم        3: هرگز   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودآگاهی

 پرسشنامه خودآگاهی  هدف پرسشنامه : این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش و اینکه چطور می‌تواند با توجه به نیازهای خاصی که دارد به بهبود خود بپردازد، طراحی گردیده است. پاسخ‌های شما به پرسش‌ها باید منعکس کننده نگرش‌ها و رفتارهایی باشد که هم اکنون دارا هستید و نه آنچه که شما دوست دارید داشته باشید.   نحوه تکمیل :به هریک از پرسش‌ها با توجه به طیف شش گانه زیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحمل ابهام

پرسشنامه تحمل ابهام   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تحمل موقعیت مبهم و نامطمئن در افراد.   نحوه تکمیل :شماره ای که میزان موفقیت شما را با هر عبارت بیان می‌کند، انتخاب نمایید. گزینه‌های مربوط به عبارات از طیفی با هفت گزینه تشکیل شده است که نحوه کدگذاری آنها به شرح زیر می‌باشد:   کاملاً مخالفم: 1     تاحدودی مخالفم: 2    کمی مخالفم: 3     نه مخالفم، نه موافقم: 4 کمی موافقم: 5    …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها     هدف پرسشنامه : بررسی ادراک کارکنان از نگرش‌ها و رفتارهای خودشان.   نحوه تکمیل : لطفاً نظر خود را در مورد هر یک از موارد زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  16  نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کفایت نفس

 پرسشنامه کفایت نفس هدف پرسشنامه :   هدف از این پرسشنامه، بررسی سطح کفایت نفس در افراد می‌باشد. نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر به چه میزان وضعیت شما را توصیف می‌کند؟ میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه کفایت …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان     هدف پرسشنامه : تعیین میزان منطقی بودن رفتار سازمان   نحوه تکمیل :  میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از جملات زیر مشخص کنید، آنگاه امتیاز کلی خود را با امتیازهای ارائه شده مقایسه کنید.     توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تشریح رفتار

پرسشنامه تشریح رفتار     هدف پرسشنامه : تشریح نوع رفتار افراد.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر دو جمله الف و ب، جمله ای که به نظر شما مناسب‌تر است را انتخاب کنید (موقعیتی را در نظر بگیرید که آرزوهای شما با آرزوهای شخص دیگر متفاوت است).   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان

پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان     هدف پرسشنامه : نگرش افراد درباره موضوعات فردی، گروهی و سازمانی را بررسی می‌کند.   نحوه تکمیل : در کنار جملاتی که به نظر شما صحیح است، T و در کنار جملاتی که نادرست است، F قرار دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »