خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری تحول گرا در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبر من……………..   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا سازمان شما دچار کمبود رهبری است ؟   نحوه تکمیل : جملات زیر را بخوانید و با توجه به مقیاس زیر به هر جمله امتیاز دهید: 1: صحیح نمی‌باشد؛     2: به ندرت صحیح است؛         3: گاهی صحیح است؛ 4: اغلب صحیح است؛     5: همواره صحیح است   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ویژگی های رهبر

پرسشنامه ویژگی های رهبر   هدف پرسشنامه :بررسی وجود ویژگی های رهبر در فرد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودرهبری

پرسشنامه خودرهبری   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف خودرهبری در سازمان.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری چندعاملی

 پرسشنامه رهبری چندعاملی   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری چندعاملی در سازمان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبری در سازمان:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  39   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »