خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه فعالیت های بازاریابی هدف پرسشنامه  : ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 49   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »