خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی هدف پرسشنامه  : بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 4   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »