خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی   هدف: بررسی چالش های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از دشواری های زیر را در اجرای تهیه و تدارک الکترونیکی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه چالش‌های …

ادامه مطلب »