خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب   هدف: بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب دارای  ۸ سوال و …

ادامه مطلب »