خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار   نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر توسط مدیران بانک را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه گرایشات …

ادامه مطلب »