خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری   هدف: ارزیابی کیفیت یادگیری.   نحوه تکمیل: برای هر کدام از ۱۰ بعد زیر، یکی از اعداد ۱ تا ۷ را که فکر می‌کنید به بهترین شکل کیفیت جو یادگیری در سازمان شما را توصیف می‌کند، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کیفیت جو یادگیری به صورت ۷ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »