خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کنترل پیش نگر

پرسشنامه کنترل پیش نگر     هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های نظارت در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب »