خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها

پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها   هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها .   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها دارای ۱۳ …

ادامه مطلب »