خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه پست الکترونیک

پرسشنامه پست الکترونیک   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به استفاده از پست الکترونیک.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره استفاده از پست الکترونیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه پست الکترونیک دارای ۲۴ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی …

ادامه مطلب »