خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید

 پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید هدف: بررسی ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید اصلی. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از ویژگی های زیر را در زنجیره تأمین مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید دارای ۸ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »