خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

 پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند هدف پرسشنامه : بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند دارای ۲۵ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »