خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان هدف : بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان دارای ۱۲ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »