خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش عاطفی 3

 پرسشنامه هوش عاطفی 3   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی عواطف یعنی ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، استفاده از عواطف و تنظیم عواطف می‌باشد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش عاطفی 2

پرسشنامه هوش عاطفی 2   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از موارد با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  20 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »