خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی   هدف پرسشنامه : درک مفروضات شما درباره افراد و ماهیت انسان.   نحوه تکمیل :به هر کدام از جملات زیر وزنی معادل 0 تا 10 بدهید که نشان دهنده قدرت نسبی اعتقاد شما به آن جمله است. مجموع امتیازاتی که به هر جفت جمله داده می‌شود، باید برابر 10 شود.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان     هدف پرسشنامه : هدف، آگاهی از تجربه موجود شما درباره ساختار سازمان است. این تحقیق به شما اجازه می‌دهد که بررسی کنید چگونه ساختار سازمان بر رفتار شما اثر می گذارد.   نحوه تکمیل :ساختار سازمان یک مفهوم انتزاعی است که بر رفتار ما در سازمان تأثیر می گذارد. درباره شغلی که اکنون دارید یا در گذشته داشته اید، تفکر کنید. اگر تجربه کاری شما …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری هدف پرسشنامه : بررسی دو استراتژی “منطقی” و “احساسی” بودن در تصمیم گیری.   نحوه تکمیل : به ‌سؤالات زیر بر مبنای بزرگترین تصمیمی که هم اکنون در زندگی خود باید بگیرید، پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 18 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری

 پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری   هدف پرسشنامه : سنجش میزان دودلی و تردید در تصمیم گیری.   نحوه تکمیل : به ‌سؤالات زیر بر مبنای بزرگترین تصمیم  که هم اکنون در زندگی خود باید بگیرید، بلا توجه به طیف پاسخ دهید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی

 پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی   هدف پرسشنامه : بررسی سبک تصمیم گیری کلی.   نحوه تکمیل :  میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 25 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک پاسخگویی

پرسشنامه سبک پاسخگویی   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، تعیین سبک پاسخگویی افراد می‌باشد.   نحوه تکمیل :  پاسخی که در هر یک از موقعیت های 5 گانه زیر به عنوان سرپرست می‌دهید، مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 5 نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

 پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، ارزیابی میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری می‌باشد.   نحوه تکمیل :  : برای هر یک از جملات زیر، عددی را انتخاب کنید که احساس شما را بر مبنای پروژه های گروهی که در آن مشارکت می‌کنید، نشان می‌دهد. 1 = کاملاً مخالفم            2 = مخالفم 3 = نه مخالفم نه موافقم        4 = موافقم …

ادامه مطلب »

پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن

پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن   هدف پرسشنامه : تعیین میزان توانایی در برنامه‌ریزی.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن

پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن   هدف پرسشنامه : تعیین میزان توانایی برای تصمیم گیری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی     هدف پرسشنامه : هنگامی که شما درباره سبک های مختلف تصمیم گیری مطالعه می‌کنید، آیا خود را در یکی از طبقات آن قرار نمی‌دهید؟ پرسشنامه زیر به شما در تعیین سبک تصمیم گیری تان کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از پرسش های زیر، گزینه ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل شما را در موقعیت کاریتان توصیف می‌کند.   توضیحات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد اصلی اثرگذار بر شرایط یادگیری در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 45 نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

 پرسشنامه سازمان یادگیرنده   هدف پرسشنامه : بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 60 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »