خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (1)

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی   هدف پرسشنامه : تعیین پروفایل توانمندسازی کارکنان.   نحوه تکمیل : برای هر یک از موارد زیر گزینه‌ای را انتخاب کنید که با آن راحت تر هستید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی (2)

پرسشنامه نیمرخ توانمندسازی   هدف پرسشنامه : بررسی توانایی الگوبرداری در زمینه توانمندی کارکنان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »